Henkilökohtaisten kilpailujen ohjelmat - vuoden 2014 versiot


Käyttöoikeudet

Tämän sivun sisältämiä ohjelmia saa käyttää vain myöntämäni käyttöoikeuden rajoissa. Ellei muusta ole sovittu, rajoittuu käyttöoikeus niihin tapahtumiin, joissa ostajaseura toimii varsinaisena järjestäjänä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Käyttöoikeus ei ilman erillistä sopimusta salli tulospalvelun tarjoamista muiden järjestämiin tapahtumiin.

Tietoa sivun osoitteesta ei saa välittää eteenpäin, ellen ole siihen yksittäistapauksessa antanut erillistä lupaa.


Ohjelmien tilanne


Varoituksia


Viimeisimmät muutokset


Ohjeita

Ohjelmien asentamista ja käyttöönottoa että käyttöä koskevia oheita löytyy ohjesivuilta.


Tiedostot

Muut versiot

Toivon kommentteja ohjelmien käytöstä saaduista kokemuksista osoitteeseen pekka@pirila.fi.

Palaa Pirilän kotisivulle.