Viestikilpailujen ohjelmat - kausi 2014


Käyttöoikeudet

Tämän sivun sisältämiä ohjelmia saa käyttää vain myöntämäni käyttöoikeuden rajoissa. Ellei muusta ole sovittu, rajoittuu käyttöoikeus niihin tapahtumiin, joissa ostajaseura toimii varsinaisena järjestäjänä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Käyttöoikeus ei ilman erillistä sopimusta salli tulospalvelun tarjoamista muiden järjestämiin tapahtumiin.

Tietoa sivun osoitteesta ei saa välittää eteenpäin, ellen ole siihen yksittäistapauksessa antanut erillistä lupaa.


Ohjelmien tilanne


Varoituksia


Viimeisimmät muutokset


Ohjeita

Ohjelmien asentamista ja käyttöönottoa että käyttöä koskevia oheita löytyy ohjesivuilta.


Tiedostot

Kehitysversiot

Kun ohjelmiin on tullut tavallista enemmän muutoksia, joista on hyötyä osassa kilpailuista, mutta testaaminen ei ole aivan niin kattavaa, kuin olisi hyvä olla, tulen jatkossa panemaan ne jakeluun tämän otsikon alle. Tällaisten versioiden käyttö on perusteltua, kun uusista ominaisuuksista on todellista hyötyä, mutta muuten suosittelen normaalijakelun versioita.

Kehitysversion sisältämät uudet piirteet:

Aiemmat ohjelmat

Vuoden 2013 ohjemat.


Toivon kommentteja ohjelmien käytöstä saaduista kokemuksista osoitteeseen pekka@pirila.fi.