XML/XSL-esimerkkejä


Viestin väliaikojen analysointi on huomattavasti monimutkaisempaa kuin henkilökohtaisen kilpailun johtuen hajonnoista. Yksi mahdollisuus samojen tietojen katselemiseen useilla eri tavoin on käyttää XML-tiedostoa väliaikatietojen välittämiseen ja XSL-tiedostoa välitettyjen tietojen muotoilemiseen katseltaviksi. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä Varsinais-Suomen Viestin väliajoista.

Yksinkertaisuuden vuoksi näissä esimerkeissä ei käytetä XML:n ja XSL:n yhteiskäytön tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaasti. Varsinaiset tulokset sisältävän tiedoston alussa toisella rivillä kerrotaan käytettävän XSL-tiedoston nimi. Sivulla olevat XML-tiedostot eroavat toisistaan vain tämän nimen osalta (eli vain yhdellä merkillä). Silti esitettävät tiedot poikkeavat.

Katselu tarkoitetulla tavalla www-selaimessa voi edellyttää selaimeksi Microsoftin IE 5.0 tai uudempaa, Netscape ei toimine, ellei uusimmat versiot ole korjanneet Netscapen jälkeenjääneisyyttä tämän kansainvälisen standardin käytössä.

Välijoissa on mukana rastikoodit, jotta olisi mahdollista verrata saman välin juosseita.

Tarkoitukseni on, että jatkossa väliaikatietoja välitettäisiin XML-muodossa. Tällöin kaikilla halukkailla olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet määritellä omia tapoja niiden katselemiseen tai jatkoanalysointiin. Aiempaakin tapaa valmiina HTML-tiedostona tarvitaan vielä rinnalla (se voidaan periaatteessa toteuttaa käyttää toteuttamalla XML/XSL-yhdistäminen palvelimella).

Koska toistaiseksi ei läheskään kaikilla ole selainta, joka tukee xml- ja xsl-tiedostojen yhdistämistä, on parasta tarjota väliajat html-muodossa. Tiedoston EMITAJAT.XML tiedot voidaan muuttaa kahdeksi html-tiedostoksi, joista toinen sisältää ajat vaihdosta rasteille ja toinen rastivälien ajat käyttäen allaolevan linkin mukaista Visual Basic skriptiä. Skriptiä käytetään antamalla komennot (huomaa, että sama emitajat.xml kelpaa molempiin, koska käytettävä xsl-tiedosto ilmoitetaan komentorivillä):

xslproc.vbs emitajat.xml tlsmuoto.xsl rastille.html
xslproc.vbs emitajat.xml tlsmuoto2.xsl rastivalit.html

Skriptin xslproc.vbs käyttö edellyttänee, että käytettävässä koneessa on asennettuna Microsoft IE 5.0 tai 5.5 tai vastaava xsl-tuki. Kyseinen skripti on peräisin Microsoftin xml-sivuilta nimettömän käyttäjän antamana käyttäjäpalautteena.

Tiedostojen hakeminen omalle koneelle sujuu Windows-selaimissa käyttäen hiiren oikeaa painiketta.

Huom. XML-tiedoston käsittely ei onnistu, jos nimet tai seuratiedot sisältävät kauttaviivoja. Myös jotkut muut erikoismerkit saattavat estää toimivuuden.